Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Robert Grzeszczyk   Wycinka Puszczy - historia jednego apelu, czyli na czym polega „https://naszademokracja.pl/”
1

Wycinka Puszczy - historia jednego apelu, czyli na czym polega „https://naszademokracja.pl/”

Od szczegółu do ogółu

Miś na skalę naszych potrzeb, Miś na skalę naszych możliwościPortal pod nazwą NaszaDemokracja zorganizował akcję przeciwko wycince Puszczy. Ponieważ jestem zagorzałym przeciwnikiem likwidacji Puszczy na drodze jej wycinki, jak i na każdej innej drodze entuzjastycznie zareagowałem i stworzyłem swój własny apel. W apelu przeciwstawiłem się upowszechnianym prze media manipulacjom. Umieściłem go, zgodnie z zachętą portalu, AD 5 lipca 2017 a 7 lipca, gdy stawał się coraz bardziej popularny i zyskiwał zwolenników został wycięty przez administrację portalu. Na końcu artykułu, pod treścią samego apelu znajduje się informacja, którą otrzymałem od administratora zatroskanego o demokracje, ochronę środowiska oraz naprawę państwa. Zabrakła jeszcze informacji na temat walki portalu o obyczajność i z ksenofobią.

Manipulacja pierwsza
Puszcza.
Ponieważ mam świadomość, że medialne kampanie używając słowa Puszcza, nie informują Polaków, że na terenie Puszczy Białowieskiej istnieje coś poza Parkiem Narodowym. Tym samym informacje o wycince Puszczy mogą być postrzegane przez mniej zorientowanych, iż dochodzi do wycinki na terenie Parku Narodowego. Nie mam pojęcia jakie ciecia odbywają się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, ale w doniesieniach medialnych pod słowem Puszcza kryją się lasy gospodarcze zarządzane przez trzy nadleśnictwa: Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Browsk i Nadleśnictwo Hajnówka. Używanie przez media i aktywistów ekologistycznych słowa Puszcza jest celowe i ma na celu wywołanie w ludziach odruchu sprzeciwu i zagrożenia o los Parku.

Manipulacja druga

Wycinka.
Każdy przeciętny obywatel pojecie to rozumie jako wycinkę lasu. Po tak pojętej wycince z lasu powstaje poręba czyli grunt leśny bez drzew.
Nic takiego się nie dzieje na terenie nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka. Wystarczy się przejechać i sprawdzić. Używanie tego pojęcia w takim dorozumieniu i przesłaniu jest kłamstwem.
Na bogatych siedliskach puszczańskich nadleśnictw wykonywane są cięcia pojedyncze lub kępowe i gniazdowe. Nie prowadzone jest użytkowanie zrębowe, nie tworzone są poręby czy zręby. Lasy tych nadleśnictw od wieków są użytkowane gospodarczo. I dotrwały do końca lat 90-tych XX wieku w dobrej kondycji, gdy podjęto decyzje o wzmożonej „ochronie biernej”. Te decyzje osłabiały odporność lasu i rozpoczęła się destrukcja jego gatunkowego bogactwa. Powstała nawet praca profesora Gutowskiego, wskazująca, że to „Kornik kluczowym elementem lasu” jest. Nie wiem jaką gratyfikację dostał za nią profesor. Hodowla kornika kosztuje Polskę co najmniej dwa miliardy na terenie tylko trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej. Aktualnie prowadzone są ciecia mające na celu osłabienie i zatrzymanie rozmoży kornika. Nie odbywa się wycinka Puszczy!

Manipulacja trzecia
Legalność.
Sugerowanie, że prace (w Puszczy czyli w nadleśnictwach) odbywają się nielegalnie.
Apele gremiów, ciał, profesorów. Nie tworzą w gruncie budującego przekazu dla ludzi. Każdy bowiem może się zastanowić, czy apelujacy o wstrzymanie wycinki ( a idzie przecież o ciecia sanitarne), wskazujący na jej nielegalność i szkodliwość nie mają świadomości, iż rzecz odbywa się zgodnie z prawem w przestrzeni lasów gospodarczych trzech nadleśnictw? Czymże są w takich okolicznościach apele profesorów, doktorów habilitowanych? Czy tylko nakłanianiem do nierespektowania obowiązującego w kraju prawa? Czy tylko stawianiem się ponad prawem? A co z mądrością profesury i nauki? Czy jeszcze istnieje?
Na jakiej zasadzie profesor od ssaków czy ptaków (np..: Kowalczyk, Wesołowski) opowiada, że nie można walczyć z gradacją. Daje nie tylko świadectwo własnej głupoty ale rozciąga tą głupotę na pozostałą część polskiej profesury.
Ludzie użytkują lasy od zawsze. I od kiedy rozpoznali szkodniki lasu to z nimi walczą. Nie robią jednak tego, gdy las jest w równowadze ale wówczas, gdy zostanie ona rozchwiana lub zachwiana. Stan wiedzy pozwala walczyć ze szkodnikami skutecznie. Metody walki są zaś różne. Jeśli profesorowie od ssaków i ptaków nie wiedza, to przypomnę, że nawet istnieje cos takiego jak opryski lub ochrona biologiczna

Manipulacja czwarta
Szkodliwość dla lasu.
Polska systematycznie zwiększa lesistość. W ostatnim wieku nastąpił wzrost lesistości o ponad 10%. To wynik świadomego działania leśników. Sami tego nie dokonali. Pomoc ludzi była ogromna. Nie pomagali z myślą, by w przyszłości las miał zaspakajać apetyt kornika. To wszystko się dzieje przy prowadzeniu obecnej gospodarki lesnej. Dzieje się w Puszczy.
Ale lasu nie ubywa lecz przybywa. A więc gospodarka lesna jest prowadzona prawidłowo. Wycinka nie zubaża kraju w lasy. To kłamstwo.

Kłamstwem też jest to, że wycinka niszczy zasoby przyrodnicze. W Polsce prowadzona jest racjonalna i planowa gospodarka leśna. To w lasach gospodarczych odkrywane sa wciąż nowe gatunki. Maksymalizacja korzyści z lasu wymaga maksymalizacji wykorzystania zasobów siedliskowych. To się odbywa w Lasach.
Istnieje świadomość i wiedza, że maksymalny dochód z lasu jest wówczas, gdy las ma maksimum możliwości na wykorzystanie potencjału glebowego, klimatycznego etc. Oba te elementy sa wykonywane w hodowli lasu. Stąd jego bogactwo nie osiągane gdzie indziej.
Z drugiej strony tzw. ochrona bierna (czy ktoś kiedyś próbował chronić kogoś w sposób bierny?) w wielu rezerwatach prowadzi do degeneracji i zubożenia gatunkowego siedliska. Przyrodzie nie zależy bowiem na bogactwie. Przyroda i natura nie mają celów prócz trwania. Trwa na poligonie atomowym i na pustyni. Ale człowiek wyposażony w wiedzę może nieświadomie lub swiadomoie ingerować w bogactwo gatunkowe. Może je niszczyć ale może walczyć o to bogactwo – z różnych powodów.
Piszę rzecz jasna o lasach w Polsce a nie lasach deszczowych eksploatowanych przez korporacje zachodnie za cichym przyzwoleniem światowych organizacji pseudoekologicznych.

Manipulacja piąta
Kornik na miarę naszych mozliwości ale czy już na miarę naszych potrzebDlaczego kornik jest taki ważny?
W okresie przedwojennym majątek Lasów Państwowych pozwolił na budowę Gdyni i rozpoczęcie budowy COP. Dzis Polska ma zdecydowanie większe zasoby naturalne.
Tak - zasoby naturalne.
Las jest odnawialnym zasobem naturalnym. Żadne państwo nie niszczy swoich zasobów naturalnych. Nie niszczy lasów. Niszczenie lasów, gdyż inwazja kornika ich przecież nie wzmacnia, jest korzystne dla krajów, które swoich lasów nie niszczą. Wykorzystuja w ten sposób lepszą koniunkturę na surowiec drzewny. Wspomaganie kornika w Polsce buduje więc gospodarki Niemiec, Szwecji, Francji, Austrii.... Nie wydaje mi się by trzeba to dłużej tłumaczyć.
Ale osłabianie własnego państwa ma przełożenie na dobrostan każdego mieszkańca. Na poziom jego płac, emerytur czy wieku emerytalnego

Kornik to taki MIŚ. Kornik na naszą miarę. Na miarę naszej głupoty.

Manipulacja szósta
Różnorodnośc gatunkowa a martwe drewno. Samorództwo.
W lesie opanowanym i zamierającym, z dużą ilością martwego drewna następuje wzrost różnorodności gatunkowej? To teoria starożytnego filozofa Arystotelesa zwana teorią samorództwa. Myśliciel twierdził, że myszy powstają z kurzu i brudu, etc. Nie musimy się dziś głębiej zastanawiać, by stwierdzić, że Arystoteles był w błędzie. Że nie ma samorództwa. Czemu więc uważamy, że wraz ze zgniciem drzewa czy lasu całego pojawią się jakieś nowe gatunki? Bo Wajrak, czy prof. Kowalczyk a może prof. Wesołowski tak twierdzą? Wierzycie im a nie swojej podstawowej wiedzy? Niby skąd się wezmą nowe gatunki? Może Arystoteles je cichcem nocą podrzuci? A może Wajrak z Wesołowskim? W każdym lesie istnieje martwe drewno: gałęzie stracone przez wiatr, opadłe liście i igliwie, pnie pozostałe po ścince. A więc w każdym lesie jest już papu dla tych wszystkich organizmów, więc i te organizmy są już w lesie. Czy muszą być w ilości powodującej szkody gospodarcze i niszczącej polskie zasoby naturalne?

Szczegół: www.NaszaDemokracja.pl
Mój apel, według otrzymanej od administratora informacji, nie spełnił oczekiwań, był kontrowersyjny. I tu administrator wskazał, co nie jest kontrowersyjne. Nie jest kontrowersyjne stanowisko pokazane przez Polsat. Inne stanowisko i jego prezentacja, jako kontrowersyjne nie może być upublicznione, choć portal pożycza sobie w tytule słowo demokracja. Czemu demokracja według NaszejDemokracji polega na tym, że nie można pokazać kontrowersyjnego stanowiska? Że kontrowersyjne - tak przesądziła NaszaDemokracja. NaszaDemokracja nie dopuszcza nawet do tego, by to ktoś inny określił mój apel za kontrowersyjny. NaszaDemokracja stwierdziła, że apel jest kontrowersyjny, w związku z tym lepej by ludzie się o nim nie dowiedzieli. Wystarczy im świadectwo zaprezentowane w Polsacie. Ono nie jest dla NaszejDemokracji kontrowersyjne, ono się podoba NaszejDemokracji i zacheca innych do jego poparcia w zgodzie z zasadami i regulaminem NaszejDemokracji.

Poniżenie uczestników i zwolenników mojego apelu przez portal www.naszademokracja.pl nie podlega dyskusji.

Po szczególe ogół
Niech Czytelnik nie myśli, żem naiwny i żem spadł z drzewa na głowę. Znam portale takie jak NaszaDemokracja. Bezprawnie używaja w czołowce słów, które zaprzeczają ich działaniom. Ciasny umysł i ksenofobia. Świadomie wiec i z premedytacją zamieściłem apel skonstruowany zgodnie z moj
ą wiedzą. Samodzielnie - bez żadnego Polsatu i deklaracji dziekanów czy prodziekanów. Rozumiałbym, gdyby apel sygnowali ludzie, ale jeśli sygnują dziekani, to jest to bełkot (powtarzam za filozofem i logikiem - rektorem Uniwersytetu we Fryburgu, prof. J.Bocheńskim).
NaszaDemokracja to element naszej codzienności i element naszej
codziennej demokracji. Broń Boże nie chcą jej naprawiać. Nie różnią się niczym. Chcą zawłaszczać umysły i nie dopuszczać do samodzielnego stawiania pytań i wysnuwania wniosków. Portal decyduje o tym czy mogę i w jakim zakresie - w ich mniemaniu w sposób demokratyczny - zabrać głos w sprawie, która aktualnie popularyzują. Mogę, pod warunkiem, że zrobię to tak jak lubią.

Czy Ty też jesteś zwolennikiem naszej demokracji? Naszej klaki?

 

Niektóre źródła:

Adam Bohdan niszczy przyrodęhttp://www.ogienwlesie.lasy.gov.pl/web/rdlp_bialystok/97;jsessionid=1664A58E2B4B56D09C2B7F121CE1FC16?p_p_id=101_INSTANCE_3Tic&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_3Tic_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_3Tic_redirect=%2Fweb%2Frdlp_bialystok%2F97&_101_INSTANCE_3Tic_assetId=4510213 ( a była to już recydywa)

Prof. R. Kowalczyk nie wyraża zgody - http://tvp3.tvp.pl/32871116/18062017 (od 22.30 min); proszę spojrzec na zasięg swierka w Europie : od Bułgarii po Skandynawię – proszę nie eksmiitowac swierka z powodu ocieplenia klimatu, nie pierwwszego zresztą w czasach nowożytnych, szanowny Panie Kowalczyk;

Prof. Kowalczyk: nie można skutecznie walczyć - http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1055889,kto-ma-racje-puszcza-bialowieska-wycinka-drzew-kornik-drukarz.html ( nikt nie zwraca sobie głowy kornikiem, gdy w lesie panuje równowaga, tylko wówczas, gdy dochodzi do jej rozchwiania; to tak jak z chorobą, idziemy do lekarza, gdy nasz układ odpornosciowy stracił mozliwosci ochrony przed elementami szkodliwymi, Panie Profesorze; ale wazna też jest prewencji – czy stosuje Pan prewencję?)

prof. B. Brzeziecki Zasoby gatunkowe w Rezerwacie Ścisłym zmniejszyły się - http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/stan-ekosystemow-lesnych-puszczy-bialowieskiej (od str 45)

Polska kornikiem Europy – http://www.wiadomosci24.pl/artykul/polska_kornikiem_europy_132149.html

Czynna walka z kornikiem w PARKU NARODOWYM w Niemczech - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1676935082613675&id=1478237512483434&pnref=story

 

 

 

Załączniki
1. Treść
mojej wiadomości wprowadzającej mój apel

2. Treść apelu

3. Informacja administratora portalu NaszaDemokracja o przyczynach usunięcia apelu

 

1 -

Moi Drodzy,

Tak jak Wy, jestem głęboko przekonany, że lasy w Polsce nie są po to by karmić korniki. 

Nasz dobrostan i dobrostan naszego kraju nie zależą od kondycji kornika i od kondycji osób, które walczą o jego dobry byt.

Dziękuję za podpisanie apelu, pomóż go rozpowszechnić, udostępniając poniższy link swoim znajomym.

https://naszademokracja.pl/petitions/warszawa-13

Dziękuję

Robert Grzeszczyk

2 -  

Do: cała Polska

Warszawa

PODPISZ APEL

RG

Kampanię utworzył/a

Robert Grzeszczyk

Puszcza Białowieska to nie tylko Białowieski Park Narodowy. 

Rezerwat Ścisły tego Parku w okresie 70 lat istnienia i trwania chroniony w sposób bierny, stracił ponad 50 procent gatunków. 

Lasy znajdujące się poza tym rezerwatem nie straciły żadnego. Wciąż są tam odkrywane nowe gatunki. Adam Bohdan, ekologista, aktywista i działacz Stowarzyszenia na Rzecz Wszystkich Istot odkrył unikatowy w skali Polski porost - i go zniszczył. Tak też jest niszczony las przez kornika. Bo to nie kornik jest kluczowym elementem lasu, lecz drzewa. Wraz ze śmiercią puszczańskich świerków zginie ponad 30 procent innych gatunków związanych z bytem i trwaniem świerka. 

To prawda, że przyroda sobie poradzi. I radzi sobie na poligonie atomowym czy na pustyni. 

Jednak od nas zależy w dużej mierze jej bogactwo. Nie pozwólmy więc zrujnować lasu przez ekologistyczne i nieodpowiedzialne praktyki w lasach gospodarczych. Niech nadal wolno im (ekologistom) będzie obserwować destrukcję na ograniczonej powierzchni Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Precz z dalszym niszczeniem lasów w Polsce przez korniki i ekologistyczny obskurantyzm samorództwa - ze zgnitego drewna i lasu nie następuje żaden wzrost ilościowy różnorodności gatunkowej lecz wyłącznie straty w ilości gatunków i ogromne straty materialne kraju, owocujące niskimi płacami, emeryturami i podnoszeniem wieku emerytalnego.

Dlaczego to jest ważne?

Pokażmy, że cała Polska jest przeciwna nieodpowiedzialnemu ekologizmowi. Niech wsparcie dla Puszczy i jej trwałości płynie z każdego miejsca w kraju. Zbudujmy wielki ruch społeczny dla ratunku polskich lasów, dla budowy dobrostanu Polaków. 

Tylko walka z magdalenkową destrukcją może zmienić położenie Polaków i Polski w Europie i świecie. Tylko aktywne działanie dla obrony naszego wspólnego majątku przed kornikiem i ekologistyczną destrukcją odbuduje zasady moralne i wzmocni siłę ludzi i kraju. 

Każde działania rujnujące polską przyrodę i gospodarkę wzmacniają siły gospodarcze krajów sąsiednich. Dochody Polaków sa coraz niższe w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez obywateli Niemiec, Francji czy Anglii. Ich nie stać na systemowe działania w kierunku niszczenia własnych zasobów naturalnych. Lasy są takimi zasobami. Są zasobami odnawialnymi. 

W przeciągu wieku społeczeństwo kraju i leśnicy spowodowali zwiększenie lesistości kraju o ponad 10 procent. 

Lasów w Polsce nie ubywa lecz przybywa! Zajrzyjcie do Roczników GUS. 

To nie zasługa wairactwa ekologistycznego. 

To zasługa etyki, prawdy i wysiłku kilku pokoleń. 

Obowiązujące w Polsce prawo nie zezwala na niszczenie własnych zasobów.

182

 

z 200 podpisów

Podpisz apel

*Imię?

*Nazwisko

*E-mail

Numer telefonu?

*Kod pocztowy

Klikając "Podpisz" akceptujesz Regulamin strony i potwierdzasz zapoznanie się z Polityką Prywatności.

OSTATNIO PODPISANE PRZEZ:

Wojciech B.

godzinę temu

Jarosław F.

2 godziny temu

Tomasz K.

2 godziny temu

Alojzy S.

2 godziny temu

Jerzy L.

2 godziny temu

KATEGORIE

Demokracja i państwo prawa Puszcza Białowieska Środowisko i ekologia

WYJŚCIE

 Strona kampanii na Facebooku

 Oznacz ten apel do sprawdzenia

 

Powody złożenia podpisu

 • Aktywiści kłamią. Doprowadzają Puszczę Białowieską to totalnej destrukcji w imię jak to nazywają "procesów naturalnych". Część grona naukowego też kłamie i manipuluję międzynarodową opinią publiczną, gdzie nie tyle chodzi im o Puszczę a o prowadzenie walki politycznej przeciwko obecnemu rządowi Polski. Tylko wielki narodowy zryw obroni Puszczę. Nie mamy innego wyjścia, jak pokazać wielką polską siłę i solidarność Polaków w walce o słuszną sprawę
  Artur H. dzień temu
    

 • Puszcza Białowieska to nie jest papierek lakmusowy rozpoznający Polaków tych z PiS i tych wszystkich innych. Nie zgadzam się na wykorzystywanie Puszczy Białowieskiej w celach politycznych. Nie zgadzam się na oszukiwanie społeczeństwa przez pseudo ekologów.
  Bartosz N. dzień temu
    

 • kocham puszczę i nie chcę żeby ją robactwo zjadło a tak się stanie jeśli człowiek tam nie wejdzie i pozostawi ją samej sobie.
  Zofia D. dzień temu
    

Więcej informacji

Aktualizacje

 

 

3 -  

Cześć Robert,

Zespół Naszej Demokracji oznaczył Twój apel "Warszawa" jako wymagający zmiany. Do czasu poprawienia jego treści, nie będzie widoczny dla pozostałych użytkowniczek i użytkowników.

Oto uwagi od naszego Zespołu:

Informacje zawarte w apelu przeczą powszechnej i uznanej wiedzy naukowej. Apel nawołuje do działań, które zmierzają do niszczenia różnorodności biologicznej w lasach. Apel jest niezgodny z Regulaminem Naszej Demokracji: Nasza Demokracja została stworzona, by umożliwić prowadzenie samodzielnych kampanii przez osoby podzielające wartości społeczności Akcji Demokracji. Są to: promocja praw człowieka, wzmacnianie sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska oraz poszerzanie demokracji i państwa prawa. Oddajemy Naszą Demokrację w ręce ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę i Świat w tym właśnie kierunku.

Wytłuszczenie autora

Ten wpis czytano 2783 razy.
https://mobile.twitter.com/pikus_pol/status/891601520533409792

donatorzy
Robert Grzeszczyk - Niedziela, 30 Lipiec 2017 21:36
Odsłon: 38014
Robert Grzeszczyk
Leśnik, studia podyplomowe z zarządzania i organizacji przedsiębiorstw.
<< Listopad 2020 >>
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
zobacz wszystkie wpisy »